Тэнхимүүд

Сургалт явуулж буй хөтөлбөрүүд, түүний чанар хүртээмжийг сайжруулах, сургалтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах, судалгаа, эрдэм шинжилгээний ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үндсэн гол хүч бол мэргэжлийн тэнхимүүд, багш нар юм.

Бизнесийн ухааны тэнхим

Гадаад хэлний тэнхим

Санхүү эдийн засгийн тэнхим

Англи Монгол хэлний тэнхим