Элсэлт-2018

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨР

Бие даасан хөтөлбөрүүд:

 • Багш, гадаад хэлний боловсрол (англи, орос-өдөр, орой)
 • Багш, монгол хэл, уран зохиолын боловсрол
 • Гадаад хэлний орчуулга (англи, хятад, япон)
 • Нягтлан бодох бүртгэл (өдөр, эчнээ)
 • Санхүү (өдөр, эчнээ)
 • Банк
 • Даатгал
 • Менежмент
 • Маркетинг

Хамтарсан хөтөлбөрүүд:

МУИС-ийн Олон Улсын Харилцаа, Нийтийн Удирдлагын Сургууль(Эрдэнэт 2 жил + МУИС ОУХНУС 2 жил хамтарсан)

 • Олон улсын харилцаа

ОХУ-ын Кемерово улсын их сургууль  (2+2 хөтөлбөр)

 • Орос хэлний багш
 • Менежмент