Монгол-Оросын найрамдлын 57 өдрөөр ...

Монгол-Оросын найрамдлын 57 өдрүүдийн хүрээнд Эрдэнэт хот дахь ОХУ-ын консулын газрын ерөнхий консулын үүрэг гүйцэтгэгч Кара-Сал Е.В, дэд консул Шалимова О.В, Орос-Монголын найрамдлын нийгэмлэгийн тэргүүн Б.Мажинбуу нар МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулиар зочиллоо....

 • Монгол-Оросын найрамдлын 57 өдрөөр ...

  2017 Oct Thu

  Монгол-Оросын найрамдлын 57 өдрүүдийн хүрээнд Эрдэнэт хот дахь ОХУ-ын консулын газрын ерөнхий...

 • Хэвлүүлэх боломж

  2017 Oct Tue

  “Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл”-д хэвлүүлэх. \Үнэ 30’000 төгрөг\ Бүтээл нь  хэвлэгдэхээр...

 • ШИНЭ НОМНЫ МЭДЭЭ

  2017 Oct Fri

                                                                                                     2017-09-25 Мөнх-амгалан Ю,Кан Шин. Орчин цагийн монгол хэлний бүтээвэр судлал 2.-УБ.:Соёмбо принтинг,2014.-27000төг .10ш /Их дээд сургуулийн...

 • Монгол-Оросын найрамдлын 57 өдрөөр ...

  2017 Oct Thu

  Монгол-Оросын найрамдлын 57 өдрүүдийн хүрээнд Эрдэнэт хот дахь ОХУ-ын консулын газрын ерөнхий...

 • Хэвлүүлэх боломж

  2017 Oct Tue

  “Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл”-д хэвлүүлэх. \Үнэ 30’000 төгрөг\ Бүтээл нь  хэвлэгдэхээр...

 • ШИНЭ НОМНЫ МЭДЭЭ

  2017 Oct Fri

                                                                                                     2017-09-25 Мөнх-амгалан Ю,Кан Шин. Орчин цагийн монгол хэлний бүтээвэр судлал 2.-УБ.:Соёмбо принтинг,2014.-27000төг .10ш /Их дээд сургуулийн...

Мастер төлөвлөгөө 2015-2020

2015 – 2020 онд МУИС-ийн Орхон сургууль нь Хангайн бүсийн боловсрол, судалгаа, инновацаар тэргүүлсэн оюуны хөгжлийн төв болох зорилт тавьж байна. Үзэх