Эчнээ, оройн хөтөлбөр

Мэргэжил Суралцах хугацаа Судлах багц цаг Сургалтын хэлбэр Тавигдах шаардлага
1 Санхүү банк 2,5 жил 75 багц цаг Эчнээ Өмнө нь бакалаврын зэрэгтэй төгссөн байх
2 Нягтлан бодох бүртгэл
3 Орос хэлний орчуулагч 69 багц цаг Орой
4 Багш гадаад хэлний боловсрол/Англи, Орос/