МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, Инноваци, Хамтын ажиллагааны алба нь 2017-2018 оны хичээлийн жилд 4 албаны ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа эхэлсэн билээ. МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийг тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал бүхий, академик мэдлэгийг нийгэм-эдийн засгийн эргэлтэд оруулдаг, хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулдаг судалгааны их сургууль болгон өөрчлөхийн тулд судалгаа, шинжилгээний бодлогоо зах зээлийн суурь зарчимд нийцүүлэн өөрчилж, өрсөлдөөнд суурилсан, эдийн засгийн хувьд үр ашигтай тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

Дээд боловсрол, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг дэмждэг олон улсын болон дотоодын хөтөлбөрүүдтэй хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, өргөтгөх зорилгын хүрээнд гадаад болон дотоод түншүүдтэй МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн  харилцан ашигтай хамтран ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж сурталчилна. 

eldev 

 

 

 

 

 Албаны дарга Т.ЭЛДЭВ-ОЧИР Доктор (Ph.D)

 

 

 

 

 

Zoloo

 

 

 

 

 Сургалт, судалгаа, эрдэм шинжилгээ хариуцсан ажилтан Л.ЗОЛЖАРГАЛ Доктор (Ph.D)

 

 

 

 

 

 baataraa

 

 

 

Хэвлэл мэдээлэл, вэб хариуцсан ажилтан Д.ОТГОНБААТАР 

 

 

 

 

 

 

enhee

 

 

 

 

 Багш, хөгжлийн төвийн ажилтан С.ЭНХТУЯА