МУИС-ийн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн 16 тоот тогтоолоор МУИС-ийн Орхон сургуулийн нэрийг өөрчилж МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль гэсэн нэрээр нэрлэхээр болов. Мөн сургуулийн бүтэц зохион байгуулалтыг өөрчилж Эрдэм шинжилгээ, инноваци-хамтын ажиллагааны албыг шинээр байгуулж, Нийгэм аж ахуйн үйлчилгээний албыг Санхүүгийн албатай нэгтгэн Санхүү хангамж үйлчилгээний алба, Англи хэлний заах арга зүй, Англи хэлний орчуулга судлалын тэнхимүүдийг нэгтгэн Монгол-Англи хэлний тэнхим, Ерөнхий эрдмийн тэнхим, Менежментийн тэнхимүүдийг нэгтгэн Бизнесийн ухааны тэнхим болгон тус тус зохион байгуулалтад орууллаа. 

МУИС-ийн ЭРДЭНЭТ СУРГУУЛИЙН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН БҮТЭЦ

zb