Эрдэнэт ШУТП, аймгийн эрдэмтэдийн зөвлөлөөс эрхлэн МУИС-ийн Орхон сургууль, ОХУ-ын КемУИС-ийн хооронд Телемост-цахим уулзалтыг зохион байгууллаа.

Read more ...

МУИС-ийн Орхон сургууль, МУИС-ийн Завхан сургууль хоорондын байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу оюутан солилцооны хөтөлбөрийг 2 сургууль амжилттай хэрэгжүүллээ.

Read more ...