МУИС-ийн Орхон сургууль, МУИС-ийн Завхан сургууль хоорондын байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу оюутан солилцооны хөтөлбөрийг 2 сургууль амжилттай хэрэгжүүллээ.

Read more ...