Сургуулийн товч танилцуулга

 Анх 1992 онд УБИС-ийн харъяа ГХДС нэртэй байгуулагдсан бөгөөд 1996 оноос МУИС-ийн Орхон аймаг дахь салбар сургууль болж, улмаар 2010 оноос МУИС-ийн бүрэлдэхүүний сургууль буюу Орхон сургууль, 2017 оноос МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль болсон.

Тус сургууль нь 2002, 2008 онуудад дээд боловсролын магадлан итгэмжлэлд хамрагдсан бөгөөд Орхон аймгийн хэмжээнд анхны магадлан итгэмжлэгдсэн дээд сургууль юм. 1996 онд анхны төгсөлтөө хийснээс хойш эдүгээ 22 удаагийн төгсөлтөөр гадаад хэл, эдийн засгийн чиглэлээр 3800 гаруй мэргэжилтэн бэлтгээд байна.

Манай сургуулийг гадаадын,  тухайлбал ОХУ, Казакстан, Турк, Солонгос улсын олон арван оюутан амжилттай сурч төгсөн төрөлх эх нутагтаа мэргэжлээрээ ажиллаж байна.