Олон улсын харилцаа 2+2 хамтарсан хөтөлбөрийг Эрдэнэт сургууль дээр хэрэгжүүлж эхэллээ.

МУИС-ийн ОУХНУС-тай 2018 оны 6 дугаар сард байгуулсан хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу Олон улсын харилцаа 2+2 хамтарсан хөтөлбөрийг 2018-2019 оны хичээлийн жилд Эрдэнэт сургууль дээр хэрэгжүүлж эхэллээ.