"Эрүүл мэндээ дээдэлсэн хамт олон" туг аялуулах аянд нэгдлээ.