“БИЗНЕС БА УДИРДАХУЙН” салбарын 5 төрөлт тэмцээн

“БИЗНЕС БА УДИРДАХУЙН” салбар нь 2018-2019 оны хичээлийн жилд хөтөлбөр сурталчлах аяныг 3 тэнхим хамтран 2018 оны 11 сарын 30-аас 12 сарын 01 өдрүүдэд гар бөмбөг, сагсан бөмбөг, теннис, шатар, дартс гэсэн төрлүүдээр  зохион байгууллаа. Төрөл тус бүрт эхний гурван байр шалгаруулж өргөмжлөл, мөнгөн шагнал, алт, мөнгө, хүрэл медалиар шагнаж,багийн дүнг бага онооны системээр дүгнэж Санхүү, банк-3 анги тэргүүн байр эзлэв.