“БИДНИЙ МЭРГЭЖИЛ-БИДНИЙ БАХАРХАЛ” сэдэвт АСТ

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн “БИЗНЕС БА УДИРДАХУЙ” бакалаврын түвшний мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг сурталчлах аяны хүрээнд зохион байгуулагдах “БИДНИЙ МЭРГЭЖИЛ-БИДНИЙ БАХАРХАЛ” сэдэвт АСТ 2018-12-08-ний өдөр зохион амжилттай зохион байгуулагдлаа. Тус АСТ-д Нягтлан бодох бүртгэл тэнхим, Санхүү эдийн засгийн тэнхим, Бизнесийн ухааны тэнхимийн ангиуд оролцож дараах амжилтыг үзүүллээ.

Ангийн нэр

Бидний мэргэжил-Бидний бахархал мэндчилгээ

Ханын сонин

Үгийн сүлжээ

Багийн ахлагчийн тэмцээн

Бидний мэргэжлийн Өнгөрсөн - Одоо-Ирээдүй гэрийн даалгавар

Кейс

Ангийн ирц хувцас жигдрэлт

Нийт

1

НББ- 3

13

20

0.5

5

12

2.08

4.9

57.48

2

СБ-2

9

13

0.5

6

12

2.3

4.3

47.1

3

НББ-2

11

14

0.5

6

15

1.3

4.4

52.2

4

БУI -1

12

18

1.5

4

16

2.05

4.9

58.45

5

НББ-4

18

16

1.5

7

17

2

4.7

66.2

6

Санхүү -3

15

13

0

6

20

1.23

4.7

59.93

7

Санхүү -4

14

14

5.5

6

12

3.1

4.2

58.8

8

ДЭЗ -3

14

16

0

7

16

0

4

57

Тус арга хэмжээн дээр мэргэжлийн хөтөлбөрүүдийг сурталчлах аяны хүрээнд зохион байгуулагдсан бусад тэмцээн уралдаан (спорт, эссэ бичлэг, олимдиад)-уудын шагналыг гардууллаа.