БАНКНЫ САЛБАРЫН 95 ЖИЛИЙН ОЙД ЗОРИУЛСАН ОЮУТНЫ ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ХУРЛЫН УДИРДАМЖ

Удирдамжийг энд дарж үзнэ үү.