МУИС-ийн ХШУИС-ийн ХБООИТэнхим-МУИС-ийн Эрдэнэт сургуультай хамтран "2+2 хөтөлбөр" хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна.

МУИС-ийн ХШУИС-ийн ХБООИТэнхим-МУИС-ийн Эрдэнэт сургуультай хамтран "2+2 хөтөлбөр" хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Хамтын ажиллагааны эхлэл болгон Хүрээлэн буй орчин, ойн инженерчлэлийн тэнхимийн хамт олон МУИС-ийн Эрдэнэт Сургуультай танилцаж, хөтөлбөрийн танилцуулга хийж, цаашид хийх ажлын талаар уулзалт хийлээ.