“Рубрикийн аргыг сургалтын үнэлгээнд хэрэглэх нь” сэдэвт сургалт амжилттай явагдлаа.

“Сургалтын үнэлгээг сайжруулах, шинэчлэх”  талаарх арга зүйн зөвлөмжийг МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс  МУИС-ийн нийт багш, судлаачдад хүргэсэн ба энэ  удаад МУИС-ийн ЭРДЭНЭТ сургууль нь нийт багш, судлаачдадаа энэхүү зөвлөмжийг хүргэлээ. “РУБРИК”-ийн аргыг сургалтын үнэлгээнд 2014-2015 оны хичээлийн жилээс АХЗАТэнхимийн багш нар сургалтандаа хэрэглэж ирсэн туршлагатай бөгөөд өнөөдөр РУБРИК-ийн аргыг сургалтын үнэлгээнд хэрэглэх боломжийн талаар сургалт-семинарыг Англи-Монгол хэлний тэнхимийн багш доктор Н. Амаржаргал, АМХТэнхимийн эрхлэгч  Ц. Орхон сургалт-семинарыг удирдан явууллаа.