ОУХ-1а ангийн оюутнууд ОУХНУС-тай танилцлаа.

МУИС-ийн ОУХНУС Эрдэнэт сургуультай хамтарсан “2+2” хөтөлбөр хэрэгжүүлэх хүрээнд  олон улсын харилцаа хөтөлбөрийг сонгон судалж буй оюутнууд ОУХНУС-тай танилцаж, оюутны эрдэм шинжилгээний хуралд оролцон туршлага судлав.