Ном сурах бичгийн үзэсгэлэн гаргалаа.

МУИС- Эрдэнэт сургуулийн номын сангаас 1- курсын оюутнуудад зориулан ерөнхий суурь хичээлд хэрэглэгдэх  ном сурах бичгийн үзэсгэлэнг гаргалаа. Үзэсгэлэнд нийт 59 ном  сурах бичиг тавигдаж 43 оюутан үзэж сонирхлоо.  Уг үзэсгэлэнгээр оюутнууд ном сурах бичигтэй танилцах, номын нэр зохиогчоо мэдэж авах, номын сангийн дүрэм журамтай танилцах зэрэг мэдээллийг олж авлаа.