“СУДЛААЧ - БАГШ, АЖИЛТАН” СЭДЭВТ СУРГАЛТ, СЕМИНАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

“БАГШ” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд Орхон аймгийн ЗДТГазар, МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль, Орхон аймгийн БСУГазар хамтран “СУДЛААЧ - БАГШ, АЖИЛТАН” сэдэвт сургалт, семинарыг 2018 оны 01 сарын 9 өдрөөс 12 өдөр дуустал 4 өдрийн турш амжилттай зохион явуулсан бөгөөд МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн эрдэмтэн, судлаачид лекц, семинарыг удирдан явууллаа. Үүнд:

Уншигдсан лекцийн сэдэв: 

Н.Амаржаргал доктор, (Ph.D),  дэд профессор Боловсролын судалгааны аргазүй.   

Хүүхдийн хөгжил төлөвшилд үзүүлэх амьдрах орчны нөлөө, багшийн үүрэг

Б. Даваасүрэн доктор (Ph.D), дэд профессор Cудалгааны ерөнхий аргазүй

Л.Золжаргал доктор (Ph.D) Боловсролын уламжлал, шинэчлэл.   Японы боловсрол (бага, дунд, ахлах сургуулийн жишээн дээр )

О.Нандин-Эрдэнэ доктор (Ph.D) Илтгэл бичих аргазүй

Семинарын сэдэв:               Ц. Орхон магистр,  Судалгаа хийх  арга зүй

Д. Сүглэгмаа магистр,  Илтгэл, өгүүллийн бүтэц, илтгэх ур чадвар

Б.Уламбаяр магистр, Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн  тулгамдсан асуудал, шийдвэрлэх арга зам

Г. Эрдэнэзул магистр, Боловсрол судлалын судалгааны аргууд.

Тус сургалт, семинарт Орхон аймгийн СӨБ, ЕБС, МСҮТ, НТБТөв болон орон нутаг дахь Их дээд сургуулиудын  ахлах сургуулийн нийт 210  багш нар оролцон тус лекц, семинарын үр дүн болон цаашид хамтран хийх сургалт, семинарын сэдэв бусад ажлуудын талаар хэлэлцүүлэг хийлээ.

Зар, зарлал

Мэдэгдэл2018-06-08 16:06Дэлгэрэнгүй унших
Эрдэмтдийн индэр цуврал #5: Доктор Т.Элдэв-Очир2018-04-25 10:05Дэлгэрэнгүй унших
Сургуулийн товч танилцуулга2018-04-02 11:06Дэлгэрэнгүй унших
Эрдэмтдийн индэр цуврал #4: "Монгол хэлний төлөөний үгийн өгүүлбэрт илрэх бүтэц, утга үүрэг"2018-03-29 09:41Дэлгэрэнгүй унших
Монгол-Японы төвтэй хамтран явуулах дараагийн сургалт "ДЭЛГҮҮРИЙН УДИРДЛАГА"2018-03-27 16:29Дэлгэрэнгүй унших
МУИС-ийн Бизнесийн сургууль, Завхан сургууль, Эрдэнэт сургуулийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж2018-03-23 12:05Дэлгэрэнгүй унших
МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль Монгол-Японы төвтэй хамтарсан нээлттэй онлайн семинарт урьж байна2018-02-21 12:26Дэлгэрэнгүй унших
“Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс зохион байгуулж буй “Faculty writing retreats” хөтөлбөрт” урьж байна2018-02-20 13:19Дэлгэрэнгүй унших
МУИС-ийн Багшийн хөгжил, цахим сургалтын төвөөс санаачлан хэрэгжүүлж буй “Лекцийн зочин багш” хөтөлбөрт урьж байна!2018-02-20 13:15Дэлгэрэнгүй унших
Цагаан сарын золголтонд урьж байна2018-02-14 14:02Дэлгэрэнгүй унших