МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль дараах хөтөлбөрүүдээр мэргэжилтэн бэлтгэдэг

МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль дараах хөтөлбөрүүдээр элсэлт авна.