Монгол-Японы төвтэй хамтран явуулах дараагийн сургалт "ДЭЛГҮҮРИЙН УДИРДЛАГА"

МУИС-ийн Эрдэнэт сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба Монгол-Японы төвтэй хамтран явуулах дараагийн сургалт "ДЭЛГҮҮРИЙН УДИРДЛАГА" сэдвийн доор явагдана. Сургалт 2018.03.30-ны өдрийн 18:30 цагт Цахим боловсролын төв буюу 221 тоот танхимд онлайнаар явагдана. Үндсэн семинар дууссаны дараа чөлөөтэй ярилцах цаг байгаа тул камераа хаалгүй асууж лавлах зүйл байвал асуух боломжтой. Утас 99365624