Сургуулийн товч танилцуулга

МУИС-ийн Эрдэнэт сургууль 2018-2019 оны хичээлийн жилд бакалавр, магистрын түвшинд дараах хөтөлбөрүүдээр элсэлт авч байна.

Танилцуулга

СУРГУУЛИЙН ТАНИЛЦУУЛГА ҮЗЭХ