Цахим сургалт

Бүх төрлийн онлайн сургалт, эрдэм шинжилгээний хурал, уралдаан тэмцээнүүдийн онлайн бүртгэлийг хийхээс гадна холбогдох мэдээллүүдийг эндээс авах боломжтой